Calypso - Ενοικιάσεις Σκαφών Σίφνος - Όροι και Προυποθέσεις

Γενικά:
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Calypso Boat Rental
 1. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 38, για την ενοικίαση πολυεστερικού σκάφους με κινητήρα 30 ή λιγότερων ίππων (hp) δεν απαιτείται άδεια χειρισμού ταχυπλόου. Για την ενοικίαση φουσκωτών σκαφών (με πνευστούς αεροθαλάμους τύπου RIB) με κινητήρα 15 ή λιγότερων ίππων (hp) επίσης δεν απαιτείται άδεια χειρισμού. Για ταχύπλοα σκάφη υψηλής ιπποδύναμης είναι απαραίτητη η επίδειξη της άδειας χειριστή ταχυπλόου και του δελτίου ταυτότητας του πελάτη, πριν από την παράδοση του σκάφους.
 2. Ο χειριστής του σκάφους πρέπει να είναι ηλικίας 21 ετών και άνω. Η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει την επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτότητας για πιστοποίηση της ηλικίας του χειριστή.
 3. Το κόστος ενοικίασης καταβάλλεται στο σύνολό του, προτού το σκάφος παραδοθεί στον πελάτη. Σε περίπτωση κράτησης πολλών ημερών, καταβάλλεται το συνολικό υπόλοιπο την πρώτη ημέρα ενοικίασης πριν από τον απόπλου.
 4. Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής του σκάφους, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να το διαθέσει αλλού για τον υπόλοιπο χρόνο.
 5. Με την πάροδο της πρώτης μισής ώρας καθυστέρησης από το συμφωνημένο χρόνο επιστροφής του σκάφους, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να χρεώσει το ποσό των 50 ευρώ ως αποζημίωση για την καθυστέρηση. Επίσης, εάν ο πελάτης αφήσει το σκάφος σε κάποιο άλλο μέρος εκτός του συμφωνημένου, θα πληρώσει στην επιχείρηση όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από την μεταφορά του σκάφους, καθώς και τα εισοδήματα που θα έχουν απωλεσθεί για όσο χρόνο χρειαστεί για τη μεταφορά του σκάφους.
 6. Το σκάφος παραδίδεται στον πελάτη με τις δεξαμενές καυσίμων γεμάτες. Η τιμή ενοικίασης δεν περιλαμβάνει το κόστος των καυσίμων. Με τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, ο πελάτης καλείται να πληρώσει την επιχείρηση για τα καύσιμα που έχει καταναλώσει σε μετρητά ή απευθείας στην εταιρεία καυσίμων, εάν το βυτιοφόρο τυχαίνει να βρίσκεται στη μαρίνα.
 7. Σε περίπτωση που το σκάφος για το οποίο έγινε προκράτηση καταστεί μη κατάλληλο ή μη διαθέσιμο να παραδοθεί στον πελάτη για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. βλάβη ή κλοπή), η επιχείρηση δεσμεύεται να παραδώσει κάποιο άλλο σκάφος με παρόμοια χαρακτηριστικά προς αντικατάσταση του πρώτου στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή (όχι υψηλότερη). Εάν δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση του σκάφους, η επιχείρηση προτείνει στον πελάτη εναλλακτική ημέρα και ώρα ενοικίασης. Εάν και πάλι η αλλαγή ημερομηνίας της κράτησης δεν είναι εφικτή, τότε επιστρέφεται στον πελάτη το ποσό που είχε πληρώσει προκαταβολικά.
 8. Όπως ορίζει ο νόμος, το σκάφος είναι εφοδιασμένο με σωστικά μέσα και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης: ατομικά σωσίβια, κυκλικό σωσίβιο, πλευστική συσκευή, πυροσβεστήρα, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ, καθώς και φυλλάδιο βασικών κανόνων ασφαλούς πλεύσης με ναυτικό χάρτη της περιοχής.
Πολιτική κρατήσεων και ακύρωσης:
9. Κράτηση του σκάφους για οποιαδήποτε διάρκεια ενοικίασης νοείται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει τουλάχιστον το 50% του προβλεπόμενου ποσού, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους των καυσίμων.
page1image3692480
Online κράτηση διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας. Για σκοπούς online κράτησης συνεργαζόμαστε με την CaptainPanel. Για την online κράτηση μιας υπηρεσίας απαιτείται το 100% της προβλεπόμενης τιμής, το οποίο καταβάλλεται μέσω της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Εάν για την κράτηση σκάφους χρησιμοποιηθεί κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα που ανήκει σε τρίτους
(π.χ. Click&Boat), τότε ισχύει η πολιτική ακύρωσης που ορίζει ο πάροχος της πλατφόρμας.
 1. Online κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας και της CaptainPanel: ο πελάτης λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο προς επιβεβαίωση της κράτησης σκάφους ή υπηρεσίας. Εάν η επιχείρηση κρίνει ότι δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών (π.χ. λόγω καιρού, ταυτόχρονης onsite κράτησης κλπ), τότε προβαίνει σε ηλεκτρονική ακύρωση της εν λόγω κράτησης εντός 24 ωρών και ενημερώνει τον πελάτη για τους λόγους της απόφασής της να ακυρώσει την κράτηση ή/και προτείνει στον πελάτη εναλλακτική ημερομηνία. Σε περίπτωση που η μετάθεση της κράτησης σε άλλη ημερομηνία δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω αναχώρησης του πελάτη), γίνεται επιστροφή του ποσού μέσω CaptainPanel.
 2. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον πελάτη για οποιαδήποτε αφορμή, το ποσό που είχε καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της ακύρωσης επιστρέφεται στον πελάτη μόνον εάν η ακύρωση γίνει σε χρόνο μεγαλύτερο των 50 ημερών από την επιθυμητή ημερομηνία ενοικίασης.
 3. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται για κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί σε χρόνο μικρότερο των 50 ημερών πριν από την ημερομηνία ενοικίασης. Η διαδρομή του σκάφους κατά την ημέρα και ώρα του απόπλου καθορίζεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
 4. Για κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί 3 ή λιγότερες ημέρες πριν από τον απόπλου και έχει προκύψει αναπάντεχη επιδείνωση του καιρού (π.χ. δυνατοί άνεμοι), η επιχείρηση προτείνει στον πελάτη εναλλακτική διαδρομή. Εάν δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή, προτείνεται στον πελάτη εναλλακτική ημέρα και ώρα ενοικίασης. Εάν η μετάθεση της κράτησης δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω αναχώρησης του πελάτη), τότε επιστρέφεται στον πελάτη το ποσό που είχε πληρώσει ως προκαταβολή.
 5. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί κάποιο χρηματικό ποσό ως προκαταβολή για την κράτηση σκάφους και ο πελάτης δεν προσέλθει μετά την πάροδο 1 (μίας) ώρας από τη συμφωνηθείσα ώρα παραλαβής του σκάφους, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το σκάφος σε άλλον ενδιαφερόμενο. Η κράτηση δεν μετατίθεται σε άλλη ημέρα και ώρα και οποιοδήποτε ποσό δόθηκε ως προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 6. Σε περίπτωση προκράτησης χωρίς να έχει καταβληθεί η προκαταβολή όπως ορίζεται στις παραγράφους 9 και 10, εάν ο πελάτης καθυστερήσει περισσότερο από 15 λεπτά από τη συμφωνηθείσα ώρα παραλαβής του σκάφους, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το σκάφος στον επόμενο ενδιαφερόμενο.
Καταλληλότητα/προσόντα του χειριστή
 1. Δεν θα επιτραπεί η παραλαβή του σκάφους από οποιονδήποτε θεωρείται ότι είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Οποιοδήποτε ποσό προκαταβολής δεν επιστρέφεται.
 2. Πριν από την παράδοση του σκάφους γίνεται επίδειξη της λειτουργίας του και του τρόπου χειρισμού του κατά την πλεύση, αγκυροβόληση ή πρόσδεση σε μώλο.
page2image3689984
Γίνεται, επίσης, σύντομη επεξήγηση των βασικών κανόνων ασφαλείας και των σωστικών μέσων.
 1. Θα ζητηθεί από τον χειριστή να επιδείξει την ικανότητά στην ασφαλή χρήση του σκάφους με το να πλεύσει το σκάφος στην θάλασσα. Σε περίπτωση που ο χειριστής αποδειχθεί ανεπαρκής στον τομέα αυτόν, η επιχείρηση μπορεί να του αρνηθεί την παραλαβή του σκάφους για την ασφάλεια του ίδιου του σκάφους και των επιβατών του.
 2. Όσος χρόνος χρειάζεται για την δοκιμή των προσόντων του χειριστή και την εξοικείωσή του με το σκάφος αποτελεί μέρος της περιόδου ενοικίασης.
 3. Το πρόσωπο που έχει οριστεί ως χειριστής του σκάφους αποδέχεται να μην επιτρέψει σε κανέναν από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της ενοικίασης να πλοηγούν το σκάφος. Όλοι οι επιβάτες ανεβαίνουν στο σκάφος με δική τους ευθύνη και οφείλουν να αποφεύγουν κινήσεις ή συμπεριφορές, στο σκάφος ή στη θάλασσα, που θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή τους άλλους.
 4. Ο χειριστής οφείλει να τηρεί τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που αφορούν στο χειρισμό του σκάφους και γενικότερα την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την κυκλοφορία στη θάλασσα, τις καταδύσεις και την αλιεία. Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος, ο χειριστής θα επωμισθεί ο ίδιος οποιεσδήποτε ευθύνες καταλογισθούν και θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος έναντι των αρμόδιων αρχών.
 5. Κατά τη διάρκεια του πλου, το σκάφος τηρεί πάντοτε αποστάσεις ασφαλείας από την ακτή. Για την κατηγορία μη ταχύπλοων σκαφών - όπου δεν απαιτείται άδεια χειριστού - απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ακτή πέραν του 1 (ενός) ναυτικού μιλίου.
 6. Ο πελάτης υποχρεούται να παραδώσει το σκάφος πριν από τη δύση του ηλίου. Ο πλους κατά τη διάρκεια της νύχτας απαγορεύεται αυστηρά.
 7. Στην περίπτωση που η διάρκεια ενοικίασης υπερβαίνει τη 1 (μία) ημέρα, ο πελάτης οφείλει να επιστρέφει το σκάφος το αργότερο στις 20:00 (8μμ) για να το παραλάβει την επόμενη ημέρα.
Ασφάλιση του σκάφους και ευθύνη του χειριστή
 1. Τα σκάφη είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ρύπανση που προκύπτουν από σύγκρουση στη θάλασσα.
 2. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά περιουσίας του πελάτη ή των ατόμων που βρίσκονται στο σκάφος με την άδειά του κατά τη διάρκεια της ενοικίασης.
 3. Ο πελάτης δεσμεύεται να παραδώσει το σκάφος στην κατάσταση που το παρέλαβε. Οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη που θα προκαλέσει στο σκάφος από κακό χειρισμό ή αμέλεια βαραίνει τον ίδιο εξ ολοκλήρου.
 4. Η επιχείρηση μπορεί κατά την κρίση της, πριν από την παράδοση του σκάφους, να δεσμεύσει από την πιστωτική κάρτα του πελάτη, με την συγκατάθεσή του, ποσό μέχρι 3.000 (τρεις χιλιάδες) ευρώ ως εγγυοδοσία για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και μπορεί να συμβεί στο σκάφος, τη μηχανή ή/και τον εξοπλισμό του, εξ υπαιτιότητας του πελάτη.
Θαλάσσιες μεταφορές και περιηγήσεις
29. Ο πελάτης συμφωνεί να πληρώσει την τιμή που καθορίστηκε από την αρχή και συμφωνήθηκε μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη. Ο πελάτης καταβάλλει ολόκληρο το ποσό πριν από τον απόπλου.
 1. Οι υπηρεσίες μεταφοράς και οι θαλάσσιες περιηγήσεις είναι ιδιωτικές. Στο σκάφος επιβιβάζεται ο πελάτης και η παρέα του, όχι όμως περισσότεροι από τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβαινόντων για κάθε σκάφος.
 2. Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα ή στα έντυπά μας είναι ενδεικτικές και αφορούν στη μεταφορά 4 (τεσσάρων) επιβατών. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τις τιμές ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Περισσότερα άτομα ή/και αποσκευές, καθώς και αλλαγή στη διαδρομή μπορεί να επιφέρουν αύξηση του κόστους και συνεπώς της τιμής των υπηρεσιών.
 3. Η επιχείρηση συνιστά να αποφεύγεται η επιβίβαση ατόμων που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, γυναικών που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ή ατόμων με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί με τη χρήση του σκάφους. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στα άτομα αυτά την επιβίβαση στο σκάφος για την ασφάλειά τους.
 4. Εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν (π.χ. καιρός), η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει ή να ακυρώσει τον απόπλου για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση που η μετάθεση του απόπλου σε άλλη ημερομηνία δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω αναχώρησης του πελάτη), τυχόν προκαταβολή επιστρέφεται στον πελάτη. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει η πολιτική ακύρωσης όπως αναφέρεται στις παραγράφους 9-15.
 5. Σε περίπτωση που κακές καιρικές συνθήκες ή κάποια βλάβη επιβάλλουν την ακύρωση του απόπλου, η επιχείρηση δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση έναντι του πελάτη, εκτός από την επιστροφή τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής.
 6. Τα σκάφη είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με το νόμο έναντι τρίτων. Οι πελάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του χειριστή του σκάφους, που αποσκοπούν στην ασφάλειά τους, και να αποφεύγουν κινήσεις ή συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή συνεπιβάτες τους. Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση και η περιφορά στο σκάφος όταν αυτό βρίσκεται εν κινήσει.
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
36. Η επιχείρηση ενδέχεται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε φωτογραφία/βίντεο που λαμβάνεται κατά τη χρήση των υπηρεσιών (ενοικίαση σκαφών, εκδρομές με σκάφος, θαλάσσια σπορ) κατόπιν άδειας των ατόμων που εμφανίζονται στη φωτογραφία/βίντεο, για σκοπούς προβολής της επιχείρησης και μόνο (σε κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες, φυλλάδια...). Τυχόν επιθυμία του πελάτη να μην γίνει χρήση τέτοιου υλικού, θα γίνεται απόλυτα σεβαστή από την επιχείρηση.
Greek flag
US flag